निजी विद्यालयलाई एक महिनाको शुल्क नलिन यसरी पठाएको थियो पत्र

काठमाडौँ । निजी विद्यालयले एक महिना वा चैत्र महिनामध्ये कुनको शुल्क नलिने वा फिर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत्र महिनाको शुल्क नलिन स्पष्ट पत्राचार गरेको छ । अब निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसँग चैत्र महिनाको शु...